Nieuwe regels rondom aan- en afmelden

Nieuwe regels rondom aan- en afmelden

Ondanks herhaaldelijke verzoeken blijven er leden die zich voor een les registreren en zonder afmelden niet komen opdagen. Zeker nu het aantal plekken beperkt is, duperen ze daarmee leden die graag wél hadden deelgenomen. Helaas zijn we daarom genoodzaakt de regels rondom afmelding/niet komen opdagen strikter te maken.

Allereerst voeren we per direct in dat afmelden voor een les of tijdslot in de fitness tot twee uur voor de start mogelijk is. Als leden korter dan twee uur voor aanvang afmelden of niet komen opdagen, volgt de eerste maal een email met een waarschuwing. Indien het een tweede maal of vaker voorkomt, dan wordt het voor drie dagen niet mogelijk om een les of plekje in de fitness te boeken.

We willen benadrukken dat mac niet als politieagent wil optreden. Maar we vinden het ook belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk bij ons kan sporten!